Fot – Achilles tendinalgi (Smerter i Akilles senen)Dette er egentlig flere tilstander som benevnes med samme navn. Blant flere tilstander er disse vanligst:
1. Seneskjedebetennelse, dvs betennelse i hinnen rundt senen (paratendinitis)
2. Skadet senevev (seneavrivning (akutt) eller slitasje (kronisk)).

Det er ikke alltid betennelse (hevelse eller inflammation) i selve seneskjeden som forårsaker smerten, men det kan være små mikrorifter i senen som dannes ved overbelastning. Disse skadene repareres dårlig. Sannsynlig er det pga relativ dårlig blodsirkulasjon i området. Det oppstår arrvev med redusert blodsirkulasjon som gir fortykkelse av senen og smerter. Behandlingen er i første omgang forsøk på å få senevevet til å hele normalt. Dette gjøres ved såkalt eksentrisk trening hos fysioterapeut. Dette vil hjelpe de aller fleste. Sjokkbølgebehandling (ESWT) for å bedre mikrosirkulasjonen til vevet, kan supplere treningen. Feilstilling i foten (pronasjon) disponerer for akillesseneplager og må korrigeres med såler og riktig skotøy. En liten dose cortison injeksjon (steroid) med ultralydveiledning kan forsøkes mot seneskjedebetennelse. Andre injeksjonsteknikker er Sclerosering og dilatasjon med saltvann (NaCl), som også kan forsøkes.
Dersom ingen av disse behandlingene fører frem kan det være indikasjon for operasjon.

Operasjonen
Du får lokalbedøvelse og avslappende medisin. Operasjonen gjøres gjennom et snitt til siden for senen. Kirurgen fortar en opprensking av degenerert vev. Du reiser hjem ca en time etter operasjonen. Første døgn skal du for det meste ligge med foten høyt. Foten er gipset i 2 uker. I denne tiden må du gå på krykker.

Etter 2 uker kommer du til fysioterapeut som tar av gipsen. Du starter så med et tilrettelagt opptreningsprogram. Du kan gradvis begynne å belaste fullt og bør ha normal gange etter 4 uker. Deretter økende belastning gjennom såkalt eksentrisk trening. Fra 6 uker kan økende spenst og styrketrening gjennomføres. Man kan så gradvis gå tilbake til vanlig idrettsaktivitet. Det tar imidlertid noe lenger tid før man har oppnådd full styrke og spenst.

Komplikasjoner

Det er vanligere med komplikasjoner ved skillessenekirurgi enn ved annen type kirurgi. Komplikasjoner er allikevel relativt sjeldne men kan være alvorlige. Infeksjon er alvorlig og dersom det oppstår økende hevelse, smerter eller rødme og væskende sår kan det tyde på infeksjon og du må ta kontakt med en gang med legen.

Leave your thought