Fot – kronisk kompartment syndrome

Lidelsen forkommer oftest hos idrettsutøvere som driver mye med løping og spensttrening. Langrennsutøvere er spesialt utsatt. Årsaken er en rask økning i muskelvolum. Muskelhinnen er ikke ettergivende og tøyes ikke i forhold til muskulaturen. Dette fører til økt trykk i muskulaturen og redusert blodsirkulasjon som resulterer i smerter (Manglende blodtilstrømming gir smerter pga oksygenmangel). Dette skjer oftest i fremre, ytre leggmuskelkompartment. Smertene varer kun i aktivitet og forsvinner som regel etter trening og i hvile.

Behandlingen er i første omgang å unngå provoserende belastning og alternativ trening i en periode på 3 mnd. Deretter gjenopptas treningen gradvis med tilpasset skotøy og god støtdempning. Dersom plagene kommer tilbake er det grunn til å vurdere operasjon.

Operasjonen

Foregår i narkose. Muskelhinnene spaltes gjennom to små snitt i huden. Etterbehandlingen er krykker og bevegelsestrening i 3 uker etterfulgt av et rehabiliteringsprogram og gradvis gjenopptak av trening etter 8 uker.

Komplikasjoner

Disse er heldigvis ikke hyppige men sårinfeksjon, manglende bedring, vedvarende smerter og nerveskader kan forekomme.

Leave your thought