Fot – tretthetsbrudd

Tretthetsbrudd
Hos idrettsutøvere generelt og fotballspillere spesielt er det ikke uvanlig å få et tretthetsbrudd i foten. De fleste av disse gror med avlastning (opp til 6 uker) og alternativ trening en periode. Annerledes er det med tretthetsbrudd i den øverste delen av det femte mellomfotsbenet som danner ytre fotrand. Denne typen brudd har vanskelig for å gro selv med gips, og det er derfor indikasjon for operasjon i de fleste tilfeller. Symptomene er smerter. Diagnosen stilles med røntgen, men i tidlig fase kan MR i tillegg være nyttig.

Operasjonen
Gjøres i narkose. Man åpner opp over beinet og borrer opp for en skrue som settes inn i beinets margkanal og som fikserer det hele til det gror. Tilhelingen tar ca 6 uker. Du må delbelaste med krykker i 3 uker og deretter må du bruke en sko med stiv såle i ytterligere 3 uker. Du kan gå tilbake i vanlig trening etter ca 8 uker. Skruen behøver man ikke fjerne så fremt den ikke gir plager.

Komplikasjoner
Disse er ikke hyppige, men infeksjon, og manglende bruddtilheling kan forekomme. Da kan en ny operasjon bli nødvendig. Også senere kan man få plager fra skruen som må da fjernes

Leave your thought