Hånd – Dupuytrens contracture

Dupuytrens streng i finger kan behandles med XIAPEX injeksjon.

Leave your thought