Kne – uniknee / halvprotese i kneHalvprotese i kne brukes hvis man har bruskslitasje på innsiden av kne

Leave your thought