Leddskopi / kikkhull operasjoner i ledd

Leddskopi kan være nødvendig for å behandle en rekke problemstillinger i ortopedi.
Som regel er full narkose nødvendig.
Koomplikasjoner er sjeldne med forekommer som for eksempel infeksjon (1-2/1000 opererasjoner),blodprop (thrombose), blødninger, arrdannelse, stivhet i ledd, manglende bedring og nerveskader.

Leave your thought