Skulder – frozen shoulder operasjon

Skulderen blir stiv når kapselen rundt leddet blir stram og forkortet.
Dette forhindrer skulderen fra å bevege seg fritt og gir den smerte og stivhet som du plages med. Årsakene er ikke fullt klarlagt.
To prosent av befolkningen får frozen shoulder, men det er økt hyppighet hos diabetikere, pasienter med lavt eller høyt stoffskifte, Parkinsons sykdom og hjertesykdom.
Frozen shoulder kan oppstå etter en skade eller etter operasjon.
Diagnosen stilles ved vanlig undersøkelse. MR tas kun for å utelukke andre årsaker til stiv og smertefull skulder, slik som rotator cuff ruptur.
De som røyker har mindre sannsynlighet for å få frozen shoulder og er det sannsynlig den eneste potensiale positive effekten av sigarett røyking.

Tilstanden blir som regel bra av seg selv, men det kan ta 1-3 år og ikke alle blir helt bra.
I første fase, de første 3-4 mnd er behandlingen kortisoninjeksjoner i leddet og smertestillende medisin. Operasjon er ikke indisert i denne fasen.
I fase 2 reduseres smertene men stivheten er fortsatt tilstede. Denne fasen kan vare fra 6 til 12 mnd.
I fase 3 eller tiningsfasen normaliserer skulderen seg. Dette kan imidlertid ta 2-3 år.
I de siste 2 fasene er operasjon et alternativ hvis ikke injeksjoner fører frem. Vanligvis 2-3 runder med ultralydveiledet kortison injeksjon er indisert før evt operasjon.

Operasjonen
Kapselløsning gjøres i narkose med artroskopi (kikkhull) av skulderleddet og man oppnår full bevegelse med en gang etter operasjonen.
Hensikten med operasjonen er å bedre bevegeligheten gjennom å løsne kontrollert på den stive skulderkapselen og tøye skulderen til full bevegelighet.

Generelle råd
Dagkirurgisk operasjon og ingen fatle.
Du må begynne med bevegelsesøvelser umiddelbart, og disse øvelsene er viktige for at bevegeligheten vi har oppnådd under operasjonen skal bli permanent, ellers gror kapselen stiv igjen.
Dett kan være ekstremt smertefull periode på 4-6 uker med daglige full bevegelses øvelser for skulderleddet via fysioterapeut.
Det er derfor fint om du gjør avtale med fysioterapeut før du kommer til operasjon. Du kan gå tilbake til arbeid så fort du føler deg i stand til det, og bilkjøring er vanligvis mulig etter 2-3 uker.
Det bør bli omkring 75 % bedring av symptomene etter 6 uker.

Komplikasjoner
Disse er sjeldne men infeksjon, skade på nerver rundt skulderen og residiv av frost skulderen som man kan da lite gjøre med annet en å vente på den naturlig gangen (1-3år)

One Comment

  1. Margaret Finnvik
    6 hours ago

    Hei. Utfører dere ultralydveiledet injeksjonsbehandling for frozen Shoulder?

    Reply

Leave your thought