Skulder – impingement

Subacromialrommet ligger mellom toppen av overarmsbenet og et benet utspring på skulderbladet som kalles acromion.
En sene og en væskefylt slimpose ligger mellom overarmsbenet og acromion. I enkelte posisjoner kan disse bløtdelsstrukturene bli inneklemt og irritert. De smertene som du har opplevd stråler på utsiden av overarmen og er forårsaket av denne inneklemmingen som typisk føles ved bevegelser opp med armen over skulderleddsnivå. Hvis ultralydveiledet kortison injeksjon og fysioterapi har ikke ført frem kan operasjon være indisert.

Operasjonen
Operasjonen blir gjort med kikkehullskirurgi, vanligvis gjennom 2-3 små snitt i huden. Operasjonen bedrer plassen mellom overarmsbenet og acromion ved at man løsner et leddbånd fortil på acromion og freser av noen millimeter på undersiden av acromionbenet. Dette øker plassen i det subacromiale området og reduserer tendensen til inneklemming av bløtdelsstrukturene, som er senen og slimposen som ligger under.

Generelle råd
Du reiser hjem samme dag som du er blitt operert og det er ingen restriksjoner annet en at du bruker armen innenfor smertegrensen. Du behøver vanligvis ingen fatle. Kontrol hos fysioterapaut etter 1 uke og du trenger rehabiliteringsprogram i 2-3måneder. Sykmelding er vanligvis ca 4 uker, avhengig av hvilken type arbeid du har. Plagene dine blir vanligvis redusert etter 3 måneder men enkelte ganger tar det opptil 1 år før du oppnår det endelige resultatet.

Komplikasjoner
Disse er sjeldne men infeksjon, risiko for å måtte bli operert om igjen, langvarig stivhet eller smerte etter operasjonen og frozen shoulder kan oppstå.

Leave your thought