Skulder – injeksjon i selve leddet (Gleno-humeral leddet)Hvis det oppstår irritasjon / synovit/ kapsulit eller frost skulder (Frozen shoulder) i skulder
kan sprøyte / injeksjon med kortison steroid i selve skulderleddet være av stor hjelp.

Injeksjon kan også hjelp mot artrose / bruskslitasje og revmatoid artrit.

Dette kan ortopedisk kirurg utføre ved Oslo Ortopedsenter og ofte er det nødvendig med hjelp av ultralyd apparat for å treffe med nålspissen på riktig sted.

Leave your thought