Skulder – kalkperitendinitt / kalkskulder

Som resultat av senebetennelser under skulderbuen, samler det seg kalk i senen som gir smerter ved bruk av armen.
Ofte er tilstanden til stede sammen med impingementsyndrom og må behandles samtidig.
Dersom plagene ikke kan reduseres med trykkbølger,medikamenter og fysioterapi, er operasjon indisert.

Operasjonen
Foregår ved at man legger et snitt i senen og fjerner kalkmassene.
Som regel gjøres en subacromiel dekompresjons operasjon samtidig hvor skulderbladkantens underside jevnes for å unngå inneklemming av senen når armen løftes.

Generelle råd
Dagkirurgi og ingen restriksjoner annet en bruk opp til smertegrensen. Fysioterapi etter 1 uke.
Sykmelding ca 4 uker evt noe lengre hvis fysiskt krevende arbejd.

Komplikasjoner
Sjeldne men forekommer: Infeksjon, risiko for å måtte bli operert om igjen og frozen shoulder eller langvarig stivhet eller smerte etter operasjonen (irritert kapsel).

Leave your thought