Jan Ragnar Haugstvedt håndkirurg, Ph.d. Han har jobbet i flere år ved Rikshospitalet som har landsdekkende håndkirurgisk funksjon. Han har lang erfaring med artroskopisk håndkirurgi. Han har skrevet flere titalls vitenskaplige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Jan Ragnar Haugstvedt CV: C.V., JRH, updated April, 2016